Ons bedrijf verzorgt adviezen voor al uw bouwplannen.

Vanaf ontwerp van het bouwwerk tot en met de oplevering.
Hieronder valt het tekenwerk, het indienen van bouwaanvragen,
het maken van technische omschrijvingen (bestek) en het geven
van adviezen.

U bent de opdrachtgever en wij handelen alleen in
uw belang en op uw aangeven.

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
             
             
             


Disclaimer
© BouwTechNederland All rights reserved